Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Βιβλιογραφία για τα Διαχρονικά Σώματα Κειμένων

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Το παρακάτω αρχείο περιλαμβάνει επιλεγμένες βιβλιογραφικές παραπομπές για τη δημιουργία και ανάλυση διαχρονικών σωμάτων κειμένων.