Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Ερευνητικά Προγράμματα Διαχρονικών Σωμάτων Κειμένων

Διαχρονικά σώματα κειμένων

Στο πλαίσιο της ερευνητικής υποδομής του προγράμματος ακολουθούν κατάλογοι με τα ερευνητικά προγράμματα διαχρονικών και ιστορικών σωμάτων κειμένων στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες: 

Παρακαλώ στείλτε τυχόν αλλαγές, σχόλια κ.λπ. στη Γεωργία Φραγκάκη (efraga_AT_phil.uoa.gr).