Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Πορίσματα έρευνας

Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο άρθρο: 

Fragaki, G. & Goutsos, D. 2015. Greek diglossia in the 20th century: A historical corpus linguistics approach. Paper presented at the 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL12), 16-19 September, Freie Universität Berlin.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.