Αρχική σελίδα » Ερευνητική ομάδα

Ερευνητική ομάδα

  • Γεωργία Φραγκάκη (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια)
  • Βασιλική Κακούση (Υποψήφια διδάκτορας)
  • Παρασκευή Σαββίδου (Υποψήφια διδάκτορας)
  • Ειρήνη Φλώρου (Υποψήφια διδάκτορας)