Αρχική σελίδα » Ημερίδα

Ημερίδα για τη δημιουργία και την ανάλυση διαχρονικών σωμάτων κειμένων


Περιλήψεις ανακοινώσεων

- Susan M. Fitzmaurice (University of Sheffield): Questions of representativeness and the challenge of diachronic corpus building

- Terttu Nevalainen (VARIENG, University of Helsinki): Representativeness and comparability of historical corpora: The Helsinki experience

 - Sean Wallis (Survey of English Usage, University College London): The "London Corpora" projects: Lessons for diachronic corpus design

- Mark Davies (Brigham Young University): Looking at a wide range of linguistic changes with the 400 million word Corpus of Historical American English (1810-2009)

- Dionysis Goutsos (University of Athens): The Diachronic Corpus of Greek of the 20th century (Greek Corpus 20): Issues of design and compilation


Πρακτικά

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις της ημερίδας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Τα αρχεία των παρουσιάσεων των ομιλητών είναι επίσης διαθέσιμα εδώ.